Kavel Vastgoed | Pro­ject­ontwikkelaar

Kavel Vastgoed

Kavel Vastgoed is een regionale pro­ject­ontwikkelaar die actief is bij de realisatie van woonwijken in uitbreidingsgebieden én pro­jecten in binnenstedelijke gebieden. Het werkgebied is voornamelijk regio Zuid-Holland. Kavel Vastgoed startte in 1974 als klein familiebedrijf en richtte zich voor­namelijk op binnenstedelijke projecten. Sindsdien is Kavel uitgegroeid tot een allround ontwikke­laar van woning- en retailprojecten.

Bij Kavel Vastgoed staat projectontwikkeling voor:
– een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling in uitleggebieden;
– inventief en creatief binnenstedelijk ontwikkelen;
– balans creëren tussen actoren en belangen;
– respect hebben voor elkaars belangen;
– en vooral een partner zijn bij de ontwikkeling.

Kavel Vastgoed ontwikkelt voor eigen rekening en risico en ook hebben wij langlopende samenwerkingen met partijen waarbij rekening en risico worden gedeeld. Door de jaren heen hebben wij ruime ervaring en expertise opgedaan op 2 vakgebieden, namelijk gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling. Op beide niveaus ontwikkelen wij woningen en commercieel – en maatschappelijk vastgoed.

Kijk bij projecten voor een greep uit onze recente projecten.