Kavel Vastgoed | MVO - Kavel Vastgoed

MVO

Kavel Vastgoed heeft de ambitie om over de volle breedte duurzame projecten te ontwikkelen. Wij vinden duurzaamheid een vanzelfsprekend thema in projectontwikkeling. Tot op heden keken wij naar de opgave en probeerden wij daar zo goed mogelijk op in te spelen, tegenwoordig hebben wij een aantal MVO-doelstellingen geformuleerd, die wij in de organisatie implementeren zodat toekomstige ontwikkelingen voldoen aan onze nieuwe MVO standaard.
Kavel is een kleine, bewuste organisatie met een milieubewuste bedrijfsvoering. Onze organisatie heeft door de kleine omvang een kleine impact op het milieu, echter met de realisatie van onze ontwikkelingen, ongeveer 200 woningen en aanvullende commerciële functies per jaar, hebben wij een grote en langjarige impact op het milieu, zowel tijdens de realisatie als de levensduur maar ook daarna. Onze speerpunten op het gebied van MVO liggen logischerwijs vooral op het gebied van onze projecten, omdat ze daar de meeste impact hebben.

Tijdens ontwikkeling en realisatie focussen wij op duurzaamheid door:
– Toegevoegde waarde bieden door vraaggestuurd ontwerpen vanuit de eindgebruiker;
– Afvalscheiding optimaliseren door gebruik BIM en doorleggen afvalreductie-eisen aan de aannemer;
– Opnemen van de duurzaamheidsadviseur in het integrale ontwerpteam;
– Verplichting voor de aannemer om zorg te dragen voor Social Return on Investment (SROI); De aannemer moet mensen inzetten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
– Verplichting aannemer tot gebruik keurmerken (bijv. FSC);
Tijdens de levensduur ligt de focus op:
– Alle woningbouwontwikkelingen krijgen een EPC ≤ 0,0;
– Gemiddelde GPR score van tenminste een 8;
– Reduceren van de CO2-uitstoot van ons zélf en die van onze omgeving.